Category Archives: наука и знание

Византийска империя

Византийска империя – кратък исторически очерк, предназначен за обикновения читател на византийска история. Материалите не са научни публикации и не претендират за научна точност. Целта им е да запознаят посетителите на сайта с полезни и интересни факти около византийската държавност, просъществувала стотици години, и спомогнала неимоверно много за развитието на християнската цивилизация и култура.

Национален образователен портал

Проектът Национален образователен портал е първа решителна крачка за развитие на електронното образование в българските училища. След като всички училища вече са снабдени с компютри, има критична маса обучени учители, а голяма част от учениците разполагат и с Интернет достъп, е време да се посветим и на това, което действително осмисля целия учебен процес – съдържанието.

Цветен свят

Цветен свят – видове цветя, градини, отглеждане, градинарство
Сайт за цветя, енциклопедия на цветята, за градината, отглеждане на цветя, съвети, ландшафтни проекти

В света на змиите

Змиите са интригуващи животни и има толкова много неща, които може да узнаете за тях. Хората се боят от змиите поради смъртоносната им репутация, но други ги харесват и през последните години змиите се превръщат във все по-често отглеждан домашен…

Help me web – онлайн Енциклопедия

В тази онлайн Енциклопедия ще намерите материали, които ще ви помогнат по лесен и приятен начин да се запознаете с учебното съдържание по редица предмети.

Интерактивни уроци по География и икономика на България

Сайтът е предназначен за учениците, които изучават география и икономика на България. Сайтът предоставя интерактивни уроци и тестове, които да помогнат на всички затрудняващи се ученици.

Земни съкровища и минерали

Земни съкровища и минералина този сайт ще откриете интересни факти и информация за скъпоценните камъни от древността до наши дни. Ще разберете повече за техния произход, състав, употреба в живота ни и вярванията на народите свързани с тях.