Category Archives: история

Византийска империя

Византийска империя – кратък исторически очерк, предназначен за обикновения читател на византийска история. Материалите не са научни публикации и не претендират за научна точност. Целта им е да запознаят посетителите на сайта с полезни и интересни факти около византийската държавност, просъществувала стотици години, и спомогнала неимоверно много за развитието на християнската цивилизация и култура.